Publication Details

Author:Özkılınç, Ö; Kaya, B; Kayı, H
Title:Optoelektronik uygulamalar için yeni yarıiletken polimerlerin kuantum mekanik yöntemlerle tasarım ve simülasyonu
Category:National Refereed Conference
Index:Others
Published Place:12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 23-26 Ağustos 2016
Year:2016
Volume:
Pages:pp. 648-653
Place:İzmir
URLhttp://www.ukmk2016.org/