Teknik Rapor Detayları

Başlık:MARZINC-Baca Tozu ve Tufal Geri Kazanım Projesi Teknik ve Bilimsel Değerlendirme Raporu
Yazar:Belgin İşgör
Ortak Yazarlar:Erdogan Tekin and Belgin S. Isgor
Anahtar Kelimeler:
Bölüm:Materials Science and Engineering
Web:
Tarih:2010-04-01