Vizyon Ve Misyonumuz

Vizyonumuz
 Eğitimde mükemmeliyet, araştırmada üretkenlik, girişimcilikte rekabet!” olarak özetlenebilecek vizyonumuz, ulusal ve ulaslararası akreditasyona sahip bir eğitim programı oluşturarak bölümümüzün ülkemizdeki vakıf üniversiteleri arasındaki lider konumunu korumak ve güçlendirmek, tüm üniversiteler arasında ise ilk 5 arasına girmektir. Mesleki bilgi ve becerilerinin yanısıra, mezunlarımızın sosyal ve beşeri bilimler ve sanat alanlarında ilgili ve bilgili, topluma etik hizmet anlayışıyla yoğrulmuş, ilerici, araştırmacı ve girişimci bireyler olarak yetişmesi vizyonumuzun temel bir parçasıdır.


Kuruluşundan bugüne Atılım Üniversitesi bünyesinde olduğu kadar özel üniversitelerin ilgili bölümleri arasında da eğitimi, akademik kadrosu ve çalışmalarıyla öncü bir konumda bulunan Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümünün ileriye dönük vizyonu öncü konumunu güçlendirmek ve eğitim ve araştırma alanlarında olduğu kadar mezunlarının girişimci yetenekleri ve başarıları konusunda da uluslararası düzeyde tanınmaktır.

Bölümümüzün lisans eğitiminde mükemmeliyete ulaşmak için öncelikli hedefi geleceğin Kimya Mühendisi vizyonunu gerçekleştirmek için yapılan küresel reform hareketlerinin yansıması olarak oluşturulan ulusal ve uluslararası akreditasyon değerlendirmelerinden geçerek programımıza uluslararası geçerliliği olan bir kalite belgesi ve sürdürülebilir bir kalite güvencesi kazandırmaktır.

Misyonumuz
Misyonumuz öğrencilerimize Kimya Mühendisliği uygulamalarına yönelik bilimsel ve teknik alanlarda sağlam bir bilgi birikimi ve beceriler bütünü kazandırmak, özgüven ve kritik düşünce yeteneğine sahip birer mühendis olarak mesleklerini etik kurallar çerçevesinde en iyi şekilde uygulayabilecek düzeyde yetişmeleri için elverişli eğitim ortamını sunmaktır.